Aplikacje przydatne w górach, część 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W poprzedniej części cyklu zaprezentowałem kilka aplikacji telefonicznych przydatnych na etapie planowania wyjazdów w Tatry w nawiązaniu do aktualnych warunków pogodowych oraz zagrożenia lawinowego. Dziś, chciałbym uzupełnić tamto zestawienie, gdyż w międzyczasie pojawiły się nowe i naprawdę ciekawe programy oraz zaproponować kilka rozwiązań związanych z korzystaniem z serwisów mapowych.

HiTatry

HiTatry to przykład kompleksowej aplikacji dla turysty tatrzańskiego. W jednym programie zagregowane zostały bowiem różnorodne funkcje, przydatne na etapie planowania wycieczki w góry, tj.: prognozy pogody dla różnych rejonów Tatr, komunikaty dotyczące aktualnego zagrożenia lawinowego i burzowego, czy też podgląd aktualnych warunków panujących w Tatrach, dzięki zaimplementowaniu kamer TOPR. Jest też spis telefonów do tatrzańskich schronisk oraz dworców autobusowego i kolejowego oraz dedykowany, osobny panel do wybrania numeru TOPR. Przyznać trzeba, że choć jak pisze autor programu, Piotr Wojdal: „aplikacja jest w pierwszej wersji, rozwojowej i będzie dalej udoskonalana”, wszystko działa sprawnie i płynnie. Wystarczy pogratulować pomysłu na pracę inżynierską!


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inz.hitatry&hl=pl

Górskie Pogotowie Ratunkowe (Słowacja)

hzs

Aplikacja umożliwia dzwonienie pod numer alarmowy 18300 słowackiego Górskiego Pogotowia Ratunkowego i wysyłanie wiadomości alarmowych SMS, z wykorzystaniem aktualnej pozycji GPS do szybkiej lokalizacji osoby dzwoniącej w obszarze górskim. Wspomaga komunikację dla głuchoniemych. Dzięki aplikacji otrzymasz ponadto aktualne informacje o sytuacji lawinowej i ostrzeżeniach w poszczególnych pasmach górskich Słowacji, jak również niezbędne kontakty, pożyteczne rady związane z poruszaniem się w środowisku wysokogórskim oraz krótką instrukcję jak udzielić pierwszej pomocy. Aplikacja umożliwia włączenie latarki w trybie ciągłym lub migającym. Ten ostatni niestety nie spełnia wymagań międzynarodowego sygnały ratunkowego.

Międzynarodowy system wzywania pomocy na obszarze górskim polega na tym, że wysyłamy 6 sygnałów dźwiękowych lub świetlnych na minutę (czyli co 10 sekund), potem następuje minuta przerwy i cykl się powtarza. Warto pamiętać, że plecaki niektórych firm posiadają klamrę pasa piersiowego ze zintegrowanym gwizdkiem. Odpowiedź powinna wyglądać następująco: 3 sygnały na minutę (czyli co 20 sekund), następnie minuta przerwy. Tą samą zasadę stosujemy przy sygnałach świetlnych.

https://play.google.com/store/apps/details?id=hzs.sk.hzs&hl=pl

Mapa turystyczna

Mapa turystyczna to jak piszą jej twórcy: „aplikacja stworzona, aby ułatwić planowanie wycieczek górskich i pomóc w nawigacji na trasie”. Swoim zasięgiem obejmuje wybrane pasma górskie w Polsce, Czechach i na Słowacji, a do sprawnego działania wymaga połączenia z siecią (mapy online). Główną funkcjonalnością jest możliwość planowania tras biegnących po szlakach turystycznych w górach i na pogórzach. Aplikacja prosto i szybko wyznacza trasę, wyświetla jej przebieg na mapie, pokazuje jej długość i szacowany czas przejścia oraz szczegółowy przebieg. Wskazuje także obecną lokalizację użytkownika.
Drugą ważną funkcjonalnością jest możliwość nagrywania tras. Zapisywany jest przebieg trasy na mapie, jej długość oraz czas trwania. W najnowszej wersji (1.2.1) dodano możliwość eksportu nagranych tras do pliku w formacie gpx. Pliki zapisywane są w folderze pobierania w pamięci telefonu. Dodatkowo aplikacja wyświetla informacje o ciekawych miejscach: zdjęcia i opinie użytkowników w oparciu o dane z serwisu mapa-turystyczna.pl.

Szczegółowe funkcjonalności:
– wyszukiwanie trasy w oparciu o podane punkty; punkty można wybrać z mapy lub znaleźć w wyszukiwarce,
– inteligentne podpowiedzi w wyszukiwarce miejsc uwzględniające miejsce najbliżej obecnej lokalizacji oraz miejsca najpopularniejsze,
– wyświetlanie wyszukanej trasy na mapie oraz pokazanie jej długości, szacowanego czasu przejścia i szczegółowego przebiegu (miejsca i poszczególne szlaki na trasie),
– pokazywanie obecnej lokalizacji na mapie,
– pokazywanie kierunku przemieszczania się na mapie,
– nagrywanie trasy; na bieżąco pokazywany jest przebyty dystans i czas, który upłynął od rozpoczęcia; możliwe jest wstrzymanie nagrywania (pauza),
– lista nagranych tras,
– wyszukiwanie miejsc i pokazanie ich na mapie,
– wyświetlanie informacji o wyszukanych miejscach: zdjęć i opinii użytkowników w oparciu o dane z serwisu mapa-turystyczna.pl.

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mapa_turystyczna.app&hl=pl

PDF Maps

PDF Maps to kompleksowe narzędzie do zarządzania, przeglądania i aktualizacji map w formacie pdf zainstalowanych w telefonie. Dzięki powiązaniu ze sklepem mamy możliwość zakupu i pobrania specjalnie tworzonych map o tematyce górskiej, ale i innej również. Mapy przechowywane są w urządzeniu, stąd do ich przeglądania i wykorzystania w terenie nie jest potrzebny dostęp do internetu, co jest bardzo ważne choćby za granicą. Ponadto aplikacja po włączeniu sygnału gps nagrywa trak wędrówki, szacuje czas przejścia oraz umożliwia oznaczanie miejsc na mapie, czy dodawanie zdjęć. Oficjalne, tzn. pobrane ze sklepu, darmowe i płatne mapy, są oczywiście odpowiednio skalibrowane i dla tak przygotowanych podkładów topo, otrzymamy również: wskazanie pozycji gps czy pomiar odległości i powierzchni. Do programu możemy dodawać własne mapy np: Geospatial PDF, mapy GeoPDF®, GeoTIFF i JPG bezpośrednio z dysku telefonu, serwisu Dropbox, czy wskazanego adresu URL lub e-mail. Więcej o całym systemie dowiedzieć można się na stronie www.pdf-maps.com, ja natomiast chciałbym jeszcze kilka zdań poświęcić jednemu z polskich dostawców map, a mianowicie Adventure Mapping. Tak na prawdę PDF Maps zainstalowałem, tylko po to, by w łatwy sposób móc zakupić i obsługiwać mapy oferowane przez Adventure Mapping. Bo zapewniam Was warto!!! Przykłady opracowań kartograficznych AM znajdziecie pod wcześniej poddanym linkiem, a autor map, Rafał Jońca, umożliwia ich pobranie do celów niekomercyjnych w formacie .jpg. Poniżej kilka zrzutów ekranu z aplikacji PDF Maps, z mapą Tatr Wysokich i podglądem okienka sklepowego.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Avenza&hl=pl
https://itunes.apple.com/ca/app/avenza-pdf-maps/id388424049?mt=8

 

… część pierwsza

Leave a Reply