Sudeckie drogi-aleje: często mają podły asfalt, ale i tak, trudno ich nie polubić (tuż, tuż, przed Bystrzycą Kłodzką).

Leave a Reply