Miłościwie nam panujący nad Karłowem – Szczeliniec Wielki.

Leave a Reply