W Różanej skręciłem w Czartowskie Skały. Czasami widać więcej, gdy się zatrzymać …

Leave a Reply