Nisko zawieszone słońce i różowa poświata na niebie. Wczesny start oznacza szybszy powrót do domu.

Leave a Reply