W dolinie rzeki Wisłoki, przed Pilznem

Leave a Reply