Ganek, zachodni filar, V

Ganek to położony w głównej grani Tatr wybitny masyw, na który składają się trzy szczyty: najwyższy wierzchołek Wielki Ganek (Veľký Ganek) – 2462 m n.p.m., Pośredni Ganek (Prostredný Ganek) i Mały Ganek (Malý Ganek, 2425 m n.p.m.). Mały i Pośredni Ganek oddzielone są Małą Gankową Przełączką, natomiast Pośredni i Wielki Ganek – Pośrednią Gankową Przełączką. W świadomości taterników Ganek, to przede wszystkim opadające ku górnym piętrom Doliny Ciężkiej zerwy Galerii Gankowej o wysokości ok. 280 m, ale również wybitny, północno-wschodni filar – zimowy klasyk Tatr. Natomiast południowe i zachodnie ściany całego masywu również oferują bardzo ciekawe drogi, wybitnymi filarami i na ogół w pewnej skale. Nie inaczej jest na zachodnim filarze Ganku Wielkiego, który zdecydowanie warto odwiedzić!

1. Droga: Zachodni filar, V

Filar Ganku

2. Sprzęt: zestaw standardowy

3. Podejście: 2h-2h30min

Od schroniska przy Popradzkim Stawie kierujemy się na jego północny kraniec, skąd mijając tablicę informującą o zakazie wstępu skręcamy w lewo ku dolinie Złomisk. Wyraźna ścieżka, kiedyś będąca szlakiem na przełęcz Żelazne Wrota, wije się dnem doliny, mniej więcej wzdłuż Lodowego potoku. Dochodzimy do wyraźnego, podmokłego wypłaszczenia, a następnie osiągamy punkt w którym potok dzieli się na dwa koryta. Ścieżka skręca w lewo, a następnie wiedzie skośnie, prawym skłonem trawiastego wzniesienia. Na szczyt wzniesienia skręcamy w lewo, a następnie kontynuujemy podejście trawiastym pasem klucząc wśród dużych bloków skalnych. Kopczyki wyprowadzają nas na dolny skraj Rumanowej dolinki (koliba oznaczona drągiem). Prawym skrajem dolinki, przez piargi i zasłane blokami stoki u podnóży Żłobistego i Rumanowego Szczytu. Przekraczamy dolne partie żlebu schodzącego z Gankowej Przełęczy i kierując się dalej na zachód osiągamy podnóże ściany. Pod filar podchodzimy mijając zielonkawe wygładzone płyty, wyraźnym garbem podciętym przez żleb schodzący z Pośredniej Gankowej Przełęczy.

4. Opis drogi: 3h30min 

Początek drogi znajduje się ok. 30 m na prawo, od komina wyprowadzającego na Pośrednią Gankową Przełęcz. Pierwszy wyciąg rozwiązuje połogie wygładzone ścianki i płyty podstawy filara. Wspinamy się wyraźną rysą (IV) doprowadzającą pod spiętrzenie filara (wygodne stanowisko, 2 haki) z charakterystyczną, romboidalną czarną przewieszką. Drugi, kluczowy wyciąg zaczyna się skośnym trawersem połogą płytką w lewo, pod wyraźną wyrwę w pasie przewieszek. W trudnościach przewieszki (V) mamy słaby stały hak. Wyciąg kontynuujemy wgłębieniem (IV) na prawo od wcześniej wspomnianej czarnej przewieszki, cały czas po prawej stronie spiętrzenia filara, a na koniec, wyraźnym skośnym zacięciem w lewo (III) i przez niewielką przewieszkę (IV+) na siodełko w filarze (wygodne stanowisko). Trzeci wyciąg (IV+) prowadzi ostrzem filara (hak zaraz powyżej stanowiska) i kończy się po ok. 40-45m przy wyraźnym spiętrzeniu. Czwarty wyciąg biegnie systemem zacięć i depresji (III+/-IV) na prawo od osi filara i kończy się na jego wyraźnym wypłaszczeniu z płytą (stary hak z koluchem). Piąty wyciąg wchodzi w spiętrzenie kopuły szczytowej Ganku. Bezpośrednio nad stanowiskiem wspinamy się łatwym zacięciem (II+/III), aż do momentu, gdy zanika ono i przechodzi w pionowy ząb skalny, który trawersujemy po prawej stronie; ekspozycja (V-). Przed nami otwiera się szerokie zacięcie, z ciemną, połogą prawą ścianką (-IV). Zacięcie wyprowadza na pobliski grzbiet (stanowisko). Ostatni, krótki (25-30 m) wyciąg omija od lewej strony bloki w kopule szczytowej (I) i po chwili wyprowadza na wierzchołek z kopczykiem (w zagłębieniu poniżej, puszka szczytowa i wygodne miejsce na odpoczynek).

5. Zejście: 2h

Schodzimy granią w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim na Gankową Przełęcz, po osiągnięciu której obniżamy się kamienistym i poprzedzielanym progami skalnymi żlebem ku podstawy ściany. W dolnych partiach żlebu trafiamy na kopczyki, które od jego wylotu kierują nas do podnóży Rumanowego Szczytu. Trawersujemy strome trawy, żleby i żeberka. Kopczyki sprowadzają na wyraźny próg zamykający Rumanową Dolinkę. Dalsze zejście do schroniska przy Popradzkim Stawie pokrywa się z opisanym szlakiem podejściowym. Zdjęcie prezentujące drogę zejścia – tutaj.

6. Schemat:

Ganek, zachodni filar, V

 

7. Zdjęcia:

Leave a Reply