Przewodnik wychodzi na spiętrzenie progu zamykające wylot Wielickiego Żlebu tzw. „Wielicka Próba”

Leave a Reply