W rynnie powyżej Małego Kotła Mięguszowieckiego … betony!!!!

Leave a Reply