Świnica, pólnocno-wschodni żleb … – trzeci wyciąg, … kruchy lód za WI2/3

Leave a Reply