Świnica … ostatni wyciąg drogi żlebem północno-wschodnim, na przełęczy

Leave a Reply