Początek 5-go wyciągu; kierunek wspinania wyznaczają charakterystyczne bloki na ostrzu filara.

Leave a Reply