Dwugodzinna zlewa łapie mnie na skrzyżowaniu DN1 z DN7. Szczęśliwie chowam się na Subwayu.

Leave a Reply