Długa prosta przed Sarmasag: „droga pochylonych słupów”.

Dodaj komentarz