Głównym przedmiotem ochrony przyrody w PN K-M są ptaki.

Leave a Reply