Ten sam kanał, ta sama droga rowerowa … ale w Rumunii kanał już przestaje być żeglowny, a wał to same dziury ;-)

Leave a Reply