Wschodni kraniec Niziny Węgierskiej, tu już w obrębie Rumunii.

Leave a Reply