Próg Kotła Kościelcowego – Droga Klisia – końcówka pierwszego wyciągu

Leave a Reply