Oczyma wyobraźni nakręcam chwyty i przemieszczam się w górę …

Leave a Reply