Podczas wyjazdu spotkałem kilku rowerzystów: wszyscy byli starsi ode mnie. Budująca konstatacja, że jeszcze mam czas na … życie :-)

Leave a Reply