Od lewej: dolne partie drogi Surdela – trawiasto-skalna ostroga; górna częśc drogi; w kominie Kiszkanta. Zdjęcia: Maciej Stanisławski

Leave a Reply