„Jedna ściana – Trzy drogi” – Sieczkowe Turnie, ściana wschodnia

Sieczkowe Turnie (ok. 2220 m n.p.m.m.) stanowią fragment wybitnego muru skalnego ciągnącego się od Buczynowej Strażnicy, przez Czarne Ściany po Granaty, od których oddziela je wyraźne siodło Sieczkowej Szczerby (ok. 2210 m n.p.m.). Ku Dolince Buczynowej opadają wysoką na 350-360 m wschodnią ścianą, która kulminuje w odsuniętej od Orlej Grani Pośredniej Turni. Urwisko jest...

Wschodni filar Zadniej Sieczkowej Turni, droga Biela, V (miejsce VI)

Rozległy bastion skalny ciągnący się od Czarnych Ścian po Granaty i zamykający od zachodu dolinę Buczynową, od początków tworzenia topografii ścian i grani tatrzańskich zaliczany był do masywu Zadniego Granata. W 3-cim numerze Taternika z 1961 r. zaproponowano nazwanie trzech przełęczy w Orlej Grani imieniem przewodnika Macieja Sieczki i w ten sposób powstały: Zadnia,...