Buczynowa Strażnica, wschodnia ściana, droga „Senne Marzenie”, VI-

Leave a Reply