Próg Kotła Kościelcowego – Droga Klisia (IV) – schemat

Leave a Reply