Masyw Małej Buczynowej Turni widoczny z podejścia do „Piątki”. Zaznaczono dwie drogi: czerwona linia – południowo-wschodnia grzęda, opisywana jako wariant 2 oraz zielona linia – droga Szerokim Buczynowym Żlebem (środkowa i górna część, oryginalny przebieg) – opisywana jako wariant 3.

Leave a Reply