Pod niektóre ścianki trzeba wpychać … szutry są zbyt luźne i za duże, bym mógł złapać na nich przyczepność.

Leave a Reply